Destacats
Dijous, 04 d'Abril de 2019

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2019-2020

La preinscripció escolar 2019-2020 va començar el passat 29 de març a tots els alumnes de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària. A continuació es resumeix el calendari amb les dates clau de tot el procés de preinscripció i matriculació d’alumnes. A més, aquest curs escolar arriba amb novetats pel que fa als criteris de prioritat.

Per més informació podeu seguir l'enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Novetats de preinscripció 2019-2020

– En la preinscripció 2019-2020 s’han eliminat els criteris de prioritat complementaris següents:

Malaltia crònica de l’alumne que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
Escolarització anterior de pare, mare, tutors o germans al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals.

Aquesta modificació afecta l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.

Calendari preinscripció 2019-2020

27 de març: publicació de l’oferta inicial de places.
29 de març – 9 d’abril: presentació de sol·licituds per a alumnes de l’educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). Es vol evitar que coincideixi amb la Setmana Santa del 2019.
26 d’abril: llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb puntuació provisional.
29 d’abril – 3 de maig: termini per presentar una reclamació.
8 de maig: llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb puntuació un cop resoltes les reclamacions.
9 de maig: sorteig del número de desempat a les 11 h.
14 de maig: llista ordenada definitiva.
30 de maig – 3 de juny: període d’ampliació de petició de centres per a sol·licituds que no han obtingut cap assignació.
11 de juny: oferta final de places escolars.
12 de juny: llista d’alumnes admesos i llista d’espera.

Preinscripció de batxillerat i formació professional:

batxillerat: primera quinzena de maig del 2019.
formació professional, arts plàstiques i disseny: segona quinzena de maig del 2019.

Matrícula escolar 2019-2020

20 de juny – 26 de juny: matrícula dels alumnes amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO.
27 de juny – 2 de juliol: matrícula dels alumnes amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t curs d’ESO.