Destacats


Gestions on-line
     


Dilluns, 26 de Febrer de 2018

L'AMPA POTENCIA L'ESCOLA SEGURA

L'AMPA del col.legi vol oferir eines útils i concretes per potenciar el bon tracte en les
relacions escolars i, alhora, allunyar qualsevol tipus de conducta violenta dels
centres educatius. És per això que ha convidat a l'expert Daniel Gabarró a una conferència que tindrà lloc el proper 15 de maig (hora a determinar).

En aquesta línia, pretenem fomentar el bon tracte i la bona conducta per
construir un entorn segur que permeti als nostres alumnes desenvolupar-se a
nivell personal, acadèmic, emocional i interior. A partir d’aquest objectiu, facilitem
criteris, propostes i eines específiques per prevenir les relacions negatives que es
materialitzen, per exemple, en el bulling, els abusos o l’assetjament.

Mitjançant les tècniques facilitades en la sessió, el centre escolar es converteix
en un espai acollidor, harmònic, pacífic i segur, no només per a tot el nostre
alumnat, sinó també per a la comunitat educativa. Quan s’incrementa
l’harmonia d’un centre escolar, millorem el benestar de totes les persones i, de
retruc, el nivell acadèmic del centre.

La conferència s’articula des d’un punt de vista multidisciplinari. D’una banda,
analitza les diverses causes que promouen la violència així com les seves
possibles manifestacions. D’altra, facilita eines concretes en funció del seu
origen i dóna pautes específiques al professorat, a l’alumnat i a les famílies.