Divendres, 20 de Novembre de 2015

FAIR SATURDAY

Ens mobilitzem per molts motius. Per esport, per política, per consum….. I perquè no per l’Art i la Cultura?

Aquest és l’objectiu del moviment FairSaturday, una mobilització global que pretén impulsar milers d’actuacions artístiques i culturals amb caràcter benèfic en el món durant l’últim dissabte de novembre de cada any.

El 28 de Novembre de 2015, milers d’artistes, organitzacions culturals i grups de moltes ciutats s’ajuntaran sota un mateix lema “1 dia per canviar el món mitjançant l’Art, la Cultura i la Solidaritat”.

Els objectius de tots els artistes i organitzacions que hi participen es resumeixen en les següents punts:

Situar l’Art i la Cultura com a protagonistes en el centre de la societat, un dia a l’any.
Valorar la tasca de creació artística i cultural com a motor de creació de l’enriquiment social i cultural.
Reconèixer la feina, ajudar a fer difusió dels seus projectes i aportar una “gota” de finançament addicional a ONGs i projectes socials.
Ajuntar pobles i cultures mitjançant un moviment global que es basi en l’art.