L'Associació Parkinson de les terres de Lleida es va crear l'any 2005. Som una entitat sense ànim de lucre que pretén atendre i orientar les persones que pateixen la malaltia de Parkinson,així com també els seus familiars i cuidadors.Promoure activitats que contribueixin a la millora de la qualitat de vida.Vetllar perquè els serveis socials i sanitaris atenguin adequadament les necessitats dels afectats i afectades per la malaltia de Parkinson. Promoure la correcta informació sobre la malaltia. Respon a la necessitat de compartir inquietuds i d’entendre millor la malaltia


INFORMAT

Tel: 619037308

Adreça: Alfons II, 14, baixos. LLEIDA 25001

E-mail: parkinsonlleida@yahoo.es

Web: www.lleidaparticipa.cat/parkinsonlleida

Horari d'atenció: Divendres de 10:00 a 12:00


Els objectius de l’associació van dirigits bàsicament a contribuir en la millora de la qualitat de vida dels afectats i dels seus familiars. Pretenem facilitar activitats d’atenció integral que augmentin el seu benestar tant a nivell físic com emocional.Tanmateix, volem aconseguir la difusió de la informació adequada en relació a la malaltia, arribar a qualsevol punt de la demarcació de Lleida, malgrat l’extensió del territori, per tal d’anar creixent. D’altra banda, treballem per fer visible la problemàtica de la malaltia davant l’Administració, transmetre les nostres necessitats i interessos a les institucions que ens puguin donar suport. En la vessant humana desitgem facilitar l’apropament de les persones afectades i dels seus familiars per tal de compartir neguits i també il•lusions. Finalment, contribuïm a difondre els nous avenços sobre la malaltia en col•laboració amb els professionals especialitzats.


ACTIVITATS
Logopèdia
Teràpia de grup
Activitats de recuperació
Assessoria
Conferències i xerrades divulgatives
Activitats de lleure