Donatius
Donatius
On-line


Els Portants del Crist Jacent és una entitat sense ànim de lucre que organitza durant l'any diversos actes per donar Gloria a Déu, sota l'advocació del Santíssim Crist Jacent. Per aquesta finalitat col.labora amb la Venerable Congregació de la Puríssima Sang en la organització del Santíssim Quinari Quaresmal, la Processó Penitencial del Sant Enterrament, el manteniment de la Imatge del Crist y la ornamentació del Seu Altar a l'Església de la Sang.

Tot això es realitza inicialment únicament sota el sufragi desinteressat dels Portants. Tots aquells germans o persones jurídiques que desitgessin entregar un donatiu, col·laborant així amb els Portants del Crist Jacent, poden fer-ho des d'aquesta pàgina web, seguint el següent procés:

  1. Omplenar el formulari següent, especificant si es desitja un rebut a efectes fiscals. Cas de requerir certificat el donatiu no podria ser anònim.
  2. A l'enviament, el sistema retornarà un correu de verificació al correu electrònic facilitat.
  3. Un cop verificat el correu i les intencions de la persona física o jurídica s'enviaran les instruccions per a realitzar l'ingrés de la quantitat especificada.

Recordem que els donatius rebuts es destinen sempre respectant les intencions dels qui donaren.

Desgravacions d'aquesta operació
(Llei 49/2002, de 23 de desembre de 2002)

* Persones físiques:
Deducció del 25% de l'import del donatiu en la quota a pagar per IRPF, amb el límit previst en l'article 56 de la Llei 40/1998, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

* Persones jurídiques:
Deducció de la quota íntegra de l'impost de societats del 35% de l'import del  donatiu. La base de la deducció no podrà excedir del 10% de la base total imposable.
 


Quantitat
Periodicitat
Destinació de l'aportació
  CAPTCHA Image
     


  Omplenar els següents camps per a demanar el certificat a fins de desgravacions fiscals.
 
  Omplenar la següent opció per a cancelar una aportació periòdica.