ca
ca

Organització - Assemblea General

 L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable, llevat dels socis d'honor que podran assistir sense dret a vot si són convidats per la Junta Directiva.

Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

Apunta't al nostre butlletí