ca
ca

Organització - Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació.  

La composició actual de la Junta Directiva és la següent:

Presidenta: Maria Teresa Clivillé Figueras

Vicepresident: Josep Manel Larraga López

Secretari: Josep Ramon Companys Llavall

Vicesecretari: Antoni Viladegut Casals

Tresorer: Josep García Sarramona

Vicetresorera: Lourdes Clavería Araguas

Vocal: Mohamed Jamil Sarmini Abdulrazak

Vocal: Rosa Griful Porté

Apunta't al nostre butlletí