Destacats
Dimarts, 09 d'Octubre de 2018

Assemblea General Ordinaria AMPA

Data: Dimarts, 09 d'Octubre de 2018
Hora: 20:00
Lloc: Sala Germà Felip - Maristes Lleida

Ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Memòria de les activitats del curs anterior
3. Objectius i prioritats del curs 2018-2019.
4. Lectura i aprovació de l'estat de comptes del curs 2017-2018
5. Proposta i aprovació del pressupost dels curs 2018-2019
6. Informe sobre l'assegurança escolar
7. Elecció per cobrir vacants de membres a la Junta Directiva
8. Torn obert de paraula