Notícies

EL SR. MIQUEL SABATÉ, PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE NOGUEROLA, ES REUNEIX AMB EL REGIDOR DEL BARRI, EL SR. ORIOL YUGUERO I AMB LA REGIDORA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA SRA. DOLORS ARDERIU.

Dimarts, 11 d'Octubre de 2011
General
EL SR. MIQUEL SABATÉ, PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE NOGUEROLA, ES REUNEIX AMB EL REGIDOR DEL BARRI, EL SR. ORIOL YUGUERO I AMB LA REGIDORA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA SRA. DOLORS ARDERIU.

Dins del context de la coordinació entre les Associacions de Veïns, i la Regidoria de Participació Ciutadana, s'ha celebrat una reunió amb el President de l'Associació de Veïns del barri de Noguerola, el Sr. Miquel Sabaté, per atendre les sol.licituds de millora que aquest pugui traslladar cap a l'Ajuntament.

Els suggeriments traslladats per part de la Junta d'aquesta Associació de Veïns, han esdevingut de les intervencions del Pla de Barris, de la necessitat d'incorporar l'accessibilitat a la xarxa telefònica del centre cívic i millorar la ventilació de la Sala d'Activitats del centrre´cívics.

El regidor de barri, el Sr. Oriol Yuguero i la regidora de participació ciutadana, gent gran i voluntariat sènior, la Sra. Dolors Arderiu, han atès les sol.licituds i tractaran de donar-els-hi les solucions pertinents.

  Tornar