Notícies

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Divendres, 07 de Juliol de 2017
General
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

A 30 de juny, finalitzat el període d’admissió de propostes als pressupostos participatius, se n’han rebut un total de 164.

Conceptualment, les propostes responen als següents àmbits temàtics:

- per a la millora d’infraestructures urbanes i la mobilitat (36);
- per a la millora del paisatge urbà i el medi ambient (35);
- per a la millora d'equipaments i serveis sociocomunitaris (30);
- per a la millora de Centres Cívics, educatius i altres espais municipals (16);
- per a la promoció de la pràctica de l’esport (13);
- per a la prestació de serveis socials a la comunitat (7);
- per a la promoció d’activitats culturals (15),
- per a la promoció de la seguretat, el civisme, i la convivència (7)
- altres propostes (5)

Podeu accedir al detall de les anteriors propostes clicant al següent accés directe:

PROPOSTES PER ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS, SEGONS CRITERIS CONCEPTUALS

Totes les propostes rebudes dintre del termini reglamentari (les 24.00h del 30 de juny), seran analitzades per una Comissió Tècnica de Valoració que acreditarà que les mateixes s’ajusten a les bases reguladores de la participació al Procés de Pressupostos Participatius i les publicarà a l’aplicatiu informàtic que la Paeria habilitarà perquè la ciutadania pugui informar-se -durant el mes d'agost- abans que s’iniciï el període de votacions (de l’1 a l’11 de setembre, l’electrònica; i del 12 al 15 de setembre la presencial).
 

  Tornar