Notícies

ES PRESENTA L'ESTUDI "CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ", DE LA CIUTAT DE LLEIDA, PORTAT A TERME PER LA UdL.

Dilluns, 23 d'Abril de 2012
General
ES PRESENTA L'ESTUDI

 

Gairebé un 40% dels ciutadans i ciutadanes participen en entitats o associacions a Lleida


La participació ciutadana de Lleida en entitats o associacions és especialment alta, sobretot en persones a partir de 45 anys, segons es desprèn de l’estudi “Ciutadania i Participació, un estudi de cas de les Associacions de Veïns i les Cases Regionals a la ciutat de Lleida” que ha portat a terme la Regidoria de Participació Ciutadana, Gent Gran i Voluntariat Sènior de l’Ajuntament de Lleida, amb la col•laboració de l’Obra Social de La Caixa.

El tinent d’alcalde i regidor de Benestar Social i Ocupació, Josep Presseguer, la regidora de Participació Ciutadana, Gent Gran i Voluntariat Sènior, Dolors Arderiu, el responsable de mercat institucional de “La Caixa” a Lleida, Josep Maria Marin, i el coordinador de comunicació i Obra Social de "La Caixa" a Lleida, Albert Hortal, han estat els encarregats de presentar aquest matí l’estudi, realitzat per Fidel Molina i Dolors Mayoral, investigadors del Departament de Sociologia de la Universitat de Lleida.
 

El tinent d’alcalde, Josep Presseguer, ha destacat la importància d’aquest estudi, ja que “no s’entén el moviment associatiu ni la participació ciutadana a Lleida sense les Associacions de Veïns i les Cases Regionals”. “Representen la història recent del moviment associatiu de la nostra ciutat”, ha afegit Presseguer.

Per la seva banda, la regidora Dolors Arderiu ha remarcat que “es tracta d’una exhaustiva anàlisi sobre què representa la participació ciutadana en els processos de construcció de la societat a la ciutat de Lleida”. Segons Arderiu, “amb aquest estudi, es pretén posar de manifest la realitat de la participació ciutadana en la vida pública social des d’una posició empírica, però també realista i positivista, respecte a les innumerables possibilitats i mecanismes participatius que estan implantats en els mecanismes de participació municipal.” En definitiva, “del que es tracta és el de generar una capacitat d’acció, per a poder reflexionar sobre el model actual i generar noves fórmules de futur per fer ciutadania, que generin compromís de cada ciutadà amb el funcionament i futur de la seva ciutat”.

L’investigador principal d’aquest estudi, Fidel Molina, ha donat a conèixer els resultats d’aquest estudi. Segons Molina, de les conclusions obtingudes se’n desprèn que la participació, en general i en tots els grups d’edat, és relativament alta, ja que el 38,3% dels ciutadans i ciutadanes pertany a alguna associació o entitat. Aquest percentatge es pot considerar elevat si es compara amb la participació a Espanya, que és d’un 31% aproximadament. En aquest sentit, es pot destacar l’existència d’una major participació entre les persones d’edat avançada, ja que el moviment veïnal està desenvolupat fonamentalment per ciutadans a partir dels 45 anys.

L’any 2010, la ciutat de Lleida comptava amb 662 associacions censades i classificades en els següents àmbits:

- Esports: 91

- Infants, adolescents i joves: 58

- Cultura general: 53

- Entitats veïnals: 46

- Salut: 44

- Educació: 43

- Dona: 35

- Ecologisme i defensa del medi ambient: 26

- Immigrants: 19

- Atenció social: 18

- Música: 17

- Religioses: 16

- Oci, lleure, animació: 13

- Cases regionals: 9

- Teatre i arts escèniques: 6

- Sindicats: 4

- Cooperació i Drets Humans: 2

- Col•legi professionals: 1

- Arts plàstiques: 1

La classificació anterior ens permet caracteritzar l‘associacionisme a Lleida, en relació amb el nombre d’entitats, com a fonamentalment d’animació socio-cultural, bé sigui en l’àmbit esportiu i/o del temps de lleure de forma específica; com en el cas de les associacions d’infants, adolescents i joves (esplais principalment), com també les destinades a la cultura en general.

El principal motiu per participar és el de trobar-se bé i trobar-se a gust. En canvi, pel que fa a les persones que no pertanyen a cap associació, les causes per no associar-se s’atribueixen a la falta de temps, la dedicació familiar i l’horari de feina.

El tipus d’afiliació ve determinat per l’edat, ja que els joves participen en un 76,6% en entitats esportives o de lleure i els adults madurs es reparteixen de manera similar entre les entitats culturals, esportives, socials, de lleure o veïnals. Igualment, les persones associades a una entitat veuen la seva participació identificada en un 47,8% amb el seu barri, mentre que el 44,6% ho veuen amb la ciutat. Finalment, una altra de les consideracions obtingudes a l’estudi és que existeix un cert desconeixement sobre la normativa de participació ciutadana.

En aquest sentit, el tinent d’alcalde Josep Presseguer ha explicat que “cal obrir ara un període de reflexió clar sobre el model de participació ciutadana a la ciutat, per tal d’ampliar el segment de població que més participa".
 

 

  Tornar