Notícies

CURS D'EMERGÈNCIES PER A PROTEGIR A LES PERSONES I ACTIVITATS DELS CENTRES CÍVICS

Dimecres, 26 de Març de 2014
Cursos
CURS D'EMERGÈNCIES PER A PROTEGIR A LES PERSONES I ACTIVITATS DELS CENTRES CÍVICS

Els subalterns dels centres cívics, així com altres empleats/des municipals, als efectes de donar compliment a l’article 20 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i, al RD 393/2007 de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden originar situacions d’emergència, han estat  designats com a integrants de l’equip d’emergència en els edificis on tenen el seu lloc de treball actual i han efectuat un curs d'Equips d'Emergència de 14 h.

 

 

 

  Tornar