Notícies

LES PROPOSTES DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DE LES BASSES INCLOSES EN EL NOU PLA D' ORDENACIÓ DE LA ZONA

Dimecres, 01 de Desembre de 2010
General
LES PROPOSTES DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DE LES BASSES INCLOSES EN EL NOU PLA D' ORDENACIÓ DE LA ZONA

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de la regidora d’Urbanisme, Marta Camps, ha presentat la nova ordenació urbanística del parc municipal Alcalde Pons-Les Basses, tal com determina la modificació del Pla General, que es proposa aprovar en ple municipal, i el pla parcial, que es preveu aprovar properament per Junta de Govern.
La modificació classifica de sòl urbanitzable el Parc i els terrenys de la seva ampliació, de tal manera que "passarà dels 180.000 metres quadrats actuals de superfície als 271.100 metres quadrats, cosa que suposa un increment del 50%, dels quals més de 230.000 es destinaran a espais lliures i equipaments". A l'interior del parc hi haurà camins per passejar o anar amb bicicleta, estanys (làmines d’aigua), un hotel de cent places, àrea de piscines, tres edificis per cafeteria, restaurant o altres serveis terciaris, a més d’una zona de pícnic, càmping i bungalous, pistes esportives, una àrea central amb jocs infantils i espai per a concerts o altres esdeveniments, així com una gran zona verda, que conservarà tot l’arbrat que hi ha al parc i del qual es va fer un inventari.
Cadascuna de les diferents zones tindrà aparcament, ja que se n’han previst cinc a tot el parc amb un total de 843 places, així com un vial perimetral per arribar a totes les zones i deixar lliure del pas de vehicle la part principal i més arbrada del Parc. Aquest document detalla que l’accés a les Basses es farà a través d’una rotonda de nova construcció a la N-240.
Alhora, es contempla la possibilitat de construir un centre comercial de 12.000 metres quadrats de sostre que estarà vinculat a l’esport, el lleure i la salut, que es tramitarà com a establiment singular segons la legislació actual de Comerç.
Aquesta nova proposta d’ordenació ha tingut en compte bona part de les conclusions que es van recollir durant el procés participació ciutadana que l’Ajuntament de Lleida va dur a terme conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes de Lleida, en el marc d’un protocol de col·laboració, entre novembre del 2006 i maig del 2007. que en una segona fase, compresa entre novembre del 2006 i juny del 2008 es va ampliar a la resta d’agents socials de la ciutat.
D’altra banda, les tasques d’enderroc de les antigues construccions i instal·lacions del parc de les Basses avancen a bon ritme. Aquesta actuació inclou l’enderroc dels vestidors de les piscines, l’edifici del vell restaurant i la caseta del vigilant. El cobriment dels vasos de les piscines, com ja es va fer amb la familiar, s’ha fet amb la runa dels enderrocs, que s’ha triturat i aprofitat per reomplir la piscina olímpica, la de les dones i també el dipòsit.
El nou pla parcial de les Basses restarà exposat al públic aquest mes de desembre a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Lleida.
 

  Tornar