Agenda

Processos participatius

CONSELL DE LA ZONA 02 DEL CENTRE HISTÒRIC

Dijous, 18 de Maig de 2017 · Centre Cívic Democràcia

Realització de debats en el si de les estructures participatives dels Consells de Zona o Barri